Podstawowym przedmiotem działalności spółki są:  remonty, wymiana i modernizacja sieci gazowych wraz z przyłączami do budynków.

Formularz kontaktowy

Kontakt skontaktuj się z nami

31 - 766 Kraków, ul. Łuczanowicka 19 a
tel. (012) 645 41 27

email: biuro@unigaz.pl


Wyświetl większą mapę