Podstawowym przedmiotem działalności spółki są:  remonty, wymiana i modernizacja sieci gazowych wraz z przyłączami do budynków.

W zakresie działalności firma wykonała cały szereg gazyfikacji wsi i miast na terenie działania Zakładu Gazowniczego w Krakowie.   Przedmiotem działań spółki są też:


ZPUH "UNIGAZ" wykonuje prace zgodnie z zawartymi umowami i ustalonym harmonogramem robót i zgonie z wymogami formalno - technicznymi , czego dowodem są posiadane rekomendacje. Wykonujemy usługi takie jak:

Kontakt skontaktuj się z nami

31 - 766 Kraków, ul. Łuczanowicka 19 a
tel. (012) 645 41 27

email: biuro@unigaz.pl


Wyświetl większą mapę